Datuje się je na rok 1876. Mieściło się przy Tarnowitzer Chausse No22. Zdjęcia z początkowego okresu działalności Johann`a Ferdinand`a Stiebler`a, które miałem okazję zobaczyć, mimo iż posiadały na awersie sygnatury na rewersie nie zawierały reklamy zakładu.