To bardzo trudne pytanie. Można pokusić się o szacunki dotyczące liczby wzorów zamieszczonych na pocztówkach wydanych do roku 1945 biorąc pod uwagę różne dane. Przypuszcza się, że liczba ta mieści się w granicach od 5000 do 6000 sztuk.